Het leven leiden dat je lief is

Liever Florence

Twintigduizend inwoners van de regio Haaglanden rekenen iedere dag op de zorgprofessionals van Florence. Onze 3.400 medewerkers en ruim 1.600 vrijwilligers helpen al deze mensen zoveel mogelijk het leven te blijven leiden dat hen lief is. Juist ook als hun gezondheid hen in de steek laat.


De zorg in Nederland is uitdagend, we worden met elkaar steeds ouder. Als mensen ouder worden ontstaat vaak behoefte aan ondersteuning. Florence is er dan om iemand te helpen zo lang en zoveel mogelijk het leven te kunnen leiden dat hem of haar lief is.


We denken met onze cliënten mee om er voor te zorgen dat zij zo lang mogelijk onafhankelijk kunnen blijven. Als het nodig is, kunnen we ondersteunen met de juiste zorg thuis. Ook beschikken wij over tijdelijke verblijfszorg en gespecialiseerde thuiszorg voor ouderen na bijvoorbeeld ziekenhuisopname of bij tijdelijke achteruitgang in gezondheid. En als het thuis echt niet meer gaat, hebben wij een ruim aanbod van woonzorglocaties waar we 24 uur per dag voor onze cliënten zorgen.


Onze uitdagingen als organisatie zijn groot, maar onze visie en ambitie voor de toekomst geven houvast. Wat Florence sterk maakt, zijn onze betrokken en deskundige medewerkers. Wij geven ruimte aan ieders talent en hebben aandacht voor elkaar.

“Samen vormen wij Florence”

Echte interesse en een deskundige blik

Ieder mens is uniek en leeft zijn leven op zijn eigen manier. Daar houden wij rekening mee. We verdiepen ons in het leven van de mensen voor wie we aan de slag gaan. We beschikken over kennis en ervaring om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij wat iemand kan en wil. Familieleden, naasten en vrijwilligers zijn daarbij van onschatbare waarde. Door samen te werken op basis van vertrouwen, bereiken we het beste resultaat.

“Samen zoeken we naar manieren die er voor zorgen dat onze cliënten zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat hen lief is.”

Thuis in alle buurten

Het mooie is dat we bij Florence in alle buurten thuis zijn. Of het nu in de stad of daarbuiten is, of het nu op ‘t veen of op het zand is. We spreken de taal van de buurt, weten hoe we dingen kunnen regelen en genieten van prettige samenwerkingen met anderen. Daarbij staan we open voor iedereen. We kijken niet naar komaf of overtuiging.

“Iedereen is welkom bij Florence!”