Inleiding

Een strategische koers geeft ons richting in de snel opvolgende veranderingen binnen en buiten Florence. Het is ons kompas, dat richting geeft aan keuzes die we moeten maken als gevolg van de dubbele vergrijzing en een aanhoudende krappe arbeidsmarkt. Nu werkt 1 op de 7 mensen in de zorg. Als we blijven organiseren zoals wij dat nu doen, dan moet in 2040 1 op de 4 mensen in de zorg werken. Maar deze mensen zijn er niet. De toegang tot (ouderen)zorg is in het geding. Dat is niet alleen op te lossen door er meer geld voor uit te trekken.


Als zorgorganisatie moeten en willen we meebewegen met deze ontwikkelingen. Daarom kijken we vooruit. Graag delen we hierbij het beeld dat we hebben van de toekomst voor Florence.


De keuzes die we maken en de stappen die we zetten toetsen we altijd aan onze visie:

“Het leven leiden dat je lief is”.

Ieder mens is uniek en leeft zijn leven op zijn eigen manier, daar houden wij rekening mee. Dat geldt voor onze (toekomstige) cliënten, maar ook zeker voor onze medewerkers en vrijwilligers. Onze medewerkers zijn het kapitaal waarmee wij onze visie kunnen waarmaken. Hun deskundigheid en aandacht, daar draait het om als het gaat om kwaliteit.


De strategische koers is een levend document, de snelle veranderingen vragen van ons alertheid en een sterk adaptief vermogen. Deze koers wordt vertaald in een strategieplan en vervolgens in jaarplannen. Regelmatig zullen we ons afvragen of we nog op koers zijn of dat we het moeten bijstellen. Want alleen als we wendbaar en veerkrachtig zijn, zullen we tijdig kunnen reageren op de grote maatschappelijke opgave waar de ouderenzorg in Nederland voor staat.

Raad van Bestuur Florence, december 2019