Wij zetten in op...

De kracht van Florence is dat wij beschikken over een deskundig aanbod in alle zorgdomeinen die de ouderenzorg kent. Van laagcomplexe huishoudelijke hulp en diensten gericht op preventie tot geriatrische revalidatie, (acute) herstelzorg, complexe thuiszorg en intramurale ouderenzorg. Met dit brede palet zijn wij in staat cliƫnten zoveel mogelijk te ondersteunen om zo lang als het gaat zelf regie te houden over hun leven. Het zorgverloop van individuen is niet maakbaar. Maar juiste interventies kunnen achteruitgang voorkomen, uitstellen, verminderen of kunnen de gevolgen voor de meest kwetsbaren beperken. Wij beschikken over kennis en ervaring om de effecten van mogelijke interventies goed in te schatten. Dit kan van grote strategische waarde zijn omdat hervorming van zorg(organisaties) noodzakelijk is om ouderen en chronisch zieken ook straks van de juiste zorg te kunnen bieden.

Aansluitend op de levensloop onderscheiden wij drie richtingen waarlangs wij onze ambities en strategische doelen willen realiseren. Strategisch gezien zetten wij vooral in op verdere ontwikkeling (in omvang en deskundigheid) van de domeinen die gericht zijn op het voorkomen en uitstellen en verminderen en beperken van zorgafhankelijkheid. Ten aanzien van de intramurale zorg is de strategie gericht op de versterking van de complexere zorgvraag met behandeling (dementie en somatiek).


Tevens zetten we in op het optimaler benutten van onze fysieke en personele capaciteit in de intramurale setting. Deze strategie is gericht op persoonsgerichte zorg, het vergroten van deskundigheid, en verder verbeteren van doelmatigheid en effectiviteit.